TTB’den Sıhhat Bakanlığı’na: Asistan tabiplerin çalışma şartlarına yönelik bir planlamanız var mı?

sagliksal

Aktif Üye
Türk Tabipleri Birliği (TTB), asistan doktor Rümeysa Berin Şen’in 36 saatlik nöbetin akabinde geçirdiği trafik kazası kararı hayatını kaybetmesi üzerine Sıhhat Bakanlığı’na asistan doktorların çalışma şartlarına ait bir yazı gönderdi. Yazıda, Bakanlığın bu mevzuda bir planlamasının olup olmadığı hakkında TTB’ye bilgi verilmesi istendi.

TTB Merkez Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut imzasıyla gönderilen yazıda, Sıhhat Bakanlığı’na, Türk Tabipleri Birliği’nin görüşü alınarak tabiplerin çalışma şartlarının uygunlaştırılması gerekliliği hatırlatılarak,“Uzun çalışma müddetlerinin hem tabip tıpkı vakitte sıhhat hizmeti alanlar tarafından yaratacağı olumsuz tesirler, Bakanlık ve bahisle ilgili kurumlarla yapılan biroldukca toplantıda ve yazışmalarımızda tekraren lisana getirilmiştir.” denildi

Kelam konusu yazı şu biçimde:

“Eğitim kurumlarında asistan doktorların temel haklara karşıt biçimde çalıştırıldığı sizlerin de bilgisi dahilindedir”

“Genel olarak doktorların, özel olarak da asistan tabiplerin çalışma mühletleri ve şartlarının hukuka uygun biçimde düzenlenmediği, eğitim kurumlarının neredeyse tamamında asistan tabiplerin temel haklara muhalif biçimde çalıştırıldığı sizlerin de bilgisi dahilindedir. Mevzuatın, çerçevesi belli bir sınırlama getirmeksizin yönetime keyfiliğe varan geniş takdir yetkisi tanıyan düzenlemeleri niçiniyle uzmanlık eğitimi bakılırsan tabiplerin meseleleri tahlilsiz kalmaktadır.”

“Uzun çalışma müddetlerinin yaratacağı olumsuz tesirler tekraren lisana getirilmiştir”

“Uzun çalışma müddetlerinin hem doktor tıpkı vakitte sıhhat hizmeti alanlar istikametinden yaratacağı olumsuz tesirler, Bakanlık ve bahisle ilgili kurumlarla yapılan biroldukça toplantıda ve yazışmalarımızda tekraren lisana getirilmiştir. Tıpta uzmanlık öğrencilerinin çalışma kaidelerine yönelik problemlere dair tesirli düzenlemelere yer verilmemesi, ne yazık ki genç bir meslektaşımızın kaybı ile sonuçlanmıştır.”

“Bakanlığınızın bir planlaması olup olmadığı konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyoruz”

“Bu vahim olayın akabinde bir sefer daha asistan doktorların çalışma şartlarına yönelik Bakanlığınızın bir planlaması olup olmadığı konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep eder, bu bahiste Türk Tabipleri Birliği’nin görüşleri de alınmak suretiyle süratle düzenlemeler yapılarak doktorların çalışma ve ekonomik şartlarının güzelleştirilmesi gerektiğini hatırlatırız.”
 
Üst