Din, maneviyat ve kamusal görünürlük

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Din, maneviyat ve kamusal görünürlük
Seküler yönelimler, her zaman bize inandırıcı bir açıklama yapma kudretine sahip devlet gereklilikleri, kişisel ve toplumsal gerçekliğin dahil olduğu zamanın ruhu ve yanı sıra türlü atraksiyonlarla dinin uhrevi boyutunu sönümlendiren çıkışlar karşısında muhafazakâr/dindar bir kamusallık maneviyat iklimine nasıl bir geçiş yapacak, nasıl bir alan açacaktır?
 
Üst