Doğal bitüm nedir ?

Fehiman

Global Mod
Global Mod
DoAal bitA14m, kAmA14r tabakalarAndan elde edilen, karbonhidratlar ve bitA14mlA14 maddeler iAeren malzemedir. DoAal bitA14m, parlak renkli, Aok esnek ve Azellikle yA14ksek sAcaklAklarda eriyen bir katkA maddesidir. BitA14m, AeAitli malzemelerin bir araya getirilmesiyle A14retilen bir karAAAmdAr. DoAal bitA14m, AoAu zaman asfaltAn kalAcA ve dayanAklA olmasAnA saAlamak iAin kullanAlAr.

DoAal BitA14mA14n YapAsA

DoAal bitA14m, kAmA14r tabakalarAndan AAkarAlan Aok kA14AA14k bir malzemedir. Bir bitA14m karAAAmA, doAal bitA14mA14n %70'inden fazlasAnAn karbonhidratlar, yaAlar, aseton ve benzeri maddelerden oluAan kompleks bir molekA14l yapAsA iAerdiAi sAylenmektedir. BitA14mA14n kalan kAsmA %30'a yakAn bir oranla bitA14mlA14 maddelerden oluAmaktadAr. Bu bitA14mlA14 maddeler, asfaltAn yapAsAnAn Azelliklerini belirleyen maddelerdir.

DoAal BitA14mA14n KullanAmA

DoAal bitA14m, AoAunlukla yol ve bina inAaatlarAnda kullanAlan asfaltAn kalAcA ve dayanAklA olmasAnA saAlamak iAin kullanAlAr. BitA14m, asfaltAn kaygan olmasAnA saAlamak ve sAzdArmazlAAAnA artArmak iAin kullanAlAr. DoAal bitA14m ayrAca asfaltAn direncini artArmak iAin de kullanAlAr. Asfalt, doAal bitA14m ile karAAtArAldAAAnda, Aok daha yA14ksek sAcaklAklara dayanabilir ve daha kalAcA hale gelir. DoAal bitA14m ayrAca betonarme yapAlarAn korunmasAnda da kullanAlAr.

DoAal BitA14mA14n FaydalarA

DoAal bitA14m, yol ve bina inAaatlarAnda olduAu gibi, AoAu alanda kullanAlmaktadAr. BitA14m, AoAu zaman su geAirmez katkA maddesi olarak kullanAlAr. AoAu zaman bitA14m, karayolu ve demiryolu projelerinde kullanAlAr. DoAal bitA14m, su geAirmez bir katkA maddesi olarak kullanAldAAAnda, yapAlarAn daha uzun sA14re korunmasAnA saAlar. AyrAca doAal bitA14m, asfaltAn daha dayanAklA ve yA14ksek sAcaklAklara dayanAklA hale getirilmesinde kullanAlAr. DoAal bitA14m ayrAca, Aevreyi kirletmeyen bir A14rA14ndA14r.
 
Üst