Eflatün ne demek ?

Resat

Global Mod
Global Mod
EflatA14n, mA14zikte kullanAlan bir ses AlAA14sA14dA14r. Klasik mA14zikte sAklAkla kullanAlan eflatA14n, mA14ziAin hangi oktavda olduAunu belirlemek iAin kullanAlAr. EflatA14n, sesin dalga boyunun dA14AA14rA14lmesiyle oluAturulan bir ses AlAA14sA14dA14r. Bu dalga boyu, her biri kendine Azel bir oktav iAin kullanAlAr.

EflatA14nA14n Anemi

EflatA14n, klasik mA14zikte Aok Anemlidir AA14nkA14 mA14ziAin doAru olduAundan emin olmak iAin kullanAlAr. EflatA14n, mA14zikte kullanAlan notalarAn doAru oynanmasAnA saAlar, bAylece mA14zik eserinin orijinalinde olduAu gibi kalmasAnAn garanti altAna alAnmasAnA saAlar.

EflatA14n, aynA zamanda mA14zikte dinamikleri de kontrol eder. Bir mA14zik eserinin gA14AlA14 bir Aekilde oynanmasA veya daha zayAf bir Aekilde oynanmasA, eflatA14n kullanAmAna baAlAdAr. EflatA14nA14n kullanAmA, mA14zikteki ses seviyelerinin daha iyi kontrol altAna alAnmasAnA saAlar.

EflatA14nA14n KullanAmA

EflatA14n, seslerin doAru oktavda oynanmasAnA saAlayan bir araAtAr. Klasik mA14zikte, eflatA14n her notayA oynarken kullanAlAr. Her notanAn oynanmasA sArasAnda, eflatA14nA14n oktavAnA kontrol etmek iAin kullanAlAr.

EflatA14n, mA14zikte AeAitli oktavlar arasAnda geAiA yapmak iAin de kullanAlAr. Aift oktavlarda oynarken ArneAin, eflatA14n oktav deAiAimlerinin kolay bir Aekilde gerAekleAtirilmesini saAlar.

EflatA14n, aynA zamanda mA14zikteki ses seviyesinin kontrol edilmesi iAin de kullanAlAr. MA14zikteki ses seviyelerinin kontrol edilmesi, dinamiklerin kontrol edilmesi ile mA14mkA14ndA14r. Dinamikler, eflatA14nA14n kullanAmA ile daha kolay bir Aekilde ayarlanabilir.

SonuA

Klasik mA14zikte, eflatA14n sesin doAru oktavda oynanmasAnA, Aift oktavlar arasAnda geAiA yapAlmasAnA ve dinamiklerin kontrol edilmesini saAlar. EflatA14n, mA14zikteki ses seviyelerinin ve dinamiklerin daha iyi kontrol edilmesini saAlayan Aok Anemli bir araAtAr.
 
Üst