Egosantrik ne demek tıp ?

DunyaVatandasi

Aktif Üye
Egosantrik ne demek tAp?

Egosantrik, psikolojide kendini merkeze alan bir davranAA biAimidir. Psikolojik olarak egosantrik kiAiler, kendilerini ve kendileri ile ilgili durumlarA Ancelikli tutmaktadArlar. Genellikle, egosantrik kiAilerin kendi AAkarlarAnAn Ancelikli olduAu ve baAkalarAnAn AAkarlarAnAn Anemsiz olduAu dA14AA14nA14lA14r.

Egosantrik DavranAA NasAl TanAmlanAr?

Egosantrik davranAA, kiAisel AAkarlarAnAn Ancelikli olmasA ile ortaya AAkar. Egosantrik kiAiler, baAkalarAnAn AAkarlarAnA Anemsiz gArA14r ve sadece kendi AAkarlarAnA dikkate alAr. Egosantrik davranAA, duygusal veya davranAAsal olarak gAsterilebilir. Egosantrik kiAiler, yalnAzca kendi A14zerinde odaklanarak, diAerlerini Anemsemeyebilirler.

Egosantrik DavranAAAn Psikolojik Etkileri

Egosantrik davranAA genellikle baAkalarAnAn AAkarlarAnA Anemsiz gArmesi nedeniyle baAkalarAyla iliAkileri olumsuz yAnde etkileyebilir. Egosantrik kiAiler, baAkalarAnAn AAkarlarAnA Anemsiz gArA14r ve kendi AAkarlarAnAn AnA14nde dururlar. Bu durum, egosantrik kiAilerin diAer insanlarla aralarAnda olumsuz bir iliAki oluAturmasAna neden olabilir.

Egosantrik DavranAAAn Tedavisi

Egosantrik davranAAAn tedavisi, psikolojik mA14dahaleler ve davranAAsal terapiler aracAlAAAyla gerAekleAtirilebilir. Egosantrik kiAiler, diAer insanlarAn duygularAnA anlamaya ve diAer insanlarAn AAkarlarAnA kendi AAkarlarAnAn AnA14ne koymaya AalAAabilirler. AyrAca, egosantrik davranAAAn tedavisinde duygularAn ifade edilmesi ve baAkalarAyla iletiAim kurulmasA Anemlidir.

Egosantrik davranAA, kendini merkeze alan bir davranAA biAimidir ve kendini merkeze alan bir davranAA biAiminin psikolojik etkileri olumsuzdur. Egosantrik davranAAAn tedavisinde, duygularAn ifade edilmesi, kendini merkeze alan davranAAlarAn deAiAtirilmesi ve baAkalarAyla iletiAim kurulmasA Anemlidir.
 
Üst